Velkommen


Maritime AS har bygd opp sitt eget kvalitetsstyringssystem basert på ISO 9001, som er til godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.
Maritime AS er et sertifisert selskapet som 'Godkjent Foretak'.
Ut fra denne godkjennelsen, utfører vi periodisk kontroll av fiskefartøy på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Info fra Sjøfartsdirektoratet angående vedlikeholdssystem November 2011:
Vi har krav til at fartøy av en viss størrelse eller med et visst antall passasjerer eller fart, skal ha et sertifisert kvalitetssystem i henhold til ISM-koden. Koden stiller krav til rederiet som må ha et godkjenningsdokument.
Koden stiller også krav om at rederiet og fartøyet skal ha et tilfredsstillende vedlikeholdssystem.

Skip Navigation Links.